Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
กิจกรรม : โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู  ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้  สร้างความเข้าใจ  กระบวนการจัดทำแผนชุมชน(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)ให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และให้สามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านได้  

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563    อ่าน 297 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**