Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกบุกเบิกถนนลงดินถมสายลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู
  รายละเอียด :

 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการบุกบุกเบิกถนนลงดินถมสายลูโบ๊ะบาตู-บาโงยะโฮ หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุรู

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 50 คน