Thai English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านละหาน หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุรู
  รายละเอียด :

 ประกาศการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลบ้านละหาน หมู่ที่ 8 ตำบลปะลุรู

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน